1. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych;

2. dane kontaktowe Smart to: Smart Education International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa;

3. Smart przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci katalogu gotowych szkoleń e-learningowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażenie przez Panią/Pana zgody poprzez podanie adres e-mail; art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego); oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń w przypadku możliwości ich wystąpienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony prawnie interes Smart w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń).

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Smart w zakresie świadczenia usług
e-learningowych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe, kurierskie oraz zaufanym partnerom współpracującym ze Smart w zakresie świadczenia usług na rzecz klientów i kontrahentów Smart;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Panią/Pana z możliwości otrzymywania katalogu gotowych szkoleń e-learningowych oraz do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń przewidzianego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Panią/Pana wniosku o usunięcie danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych czy cofnięcia zgody;

6. jest Pani/Pan uprawniona/y żądania od Smart dostępu do swoich danych osobowych;

6.1. sprostowania swoich danych osobowych;

6.2. sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych;

6.3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

6.4. usunięcia swoich danych osobowych – prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;

6.5. wniesienia skargi do organu nadzorczego;

6.6. do nieodpłatnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych poprzez złożenie oświadczenia na wyżej wskazane dane kontaktowe w każdym czasie. Wycofanie wyrażonej zgody działa na przyszłość, tj. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

7. podanie danych osobowych jest warunkiem udostępnienia Pani/Panu katalogu gotowych szkoleń e-learningowych a brak podania wyżej wskazanych danych uniemożliwia kontakt z Panią/Panem i udostępnienie Pani/Panu katalogu;

8. nie podlega Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Smart informuje, że:

Poznaj Dolineo
Katalog szkoleń
Regulamin

kontakt@dolineo.com

tel. +48 22 854 20 60

00-834 Warszawa, ul. Pańska 73

logo Dolineo - nie można wyświetlić obrazu Dolineo Blog - nie można wyświetlić obrazu
Polityka prywatności
Smart Education - nie można wyświetlić obrazu

Dajemy impuls do rozwoju Twojej organizacji!

Poznaj Dolineo
Katalog szkoleń
Regulamin

kontakt@dolineo.com

tel. +48 22 854 20 60

00-834 Warszawa, ul. Pańska 73

logo Dolineo - nie można wyświetlić obrazu Dolineo Blog - nie można wyświetlić obrazu
Polityka prywatności
Smart Education - nie można wyświetlić obrazu

Dajemy impuls do rozwoju Twojej organizacji!